close
تبلیغات در اینترنت
پیام های آسمان،دینی

صفحه وب|هر آنچه مورد نیاز شماست

اخبار و اطلاعیه

مرجع انشابه وبسایت صفحه وب بزرگترین مرجع مطالب درسی در ایران خوش آمدیدمرجع انشا

پربازدید ترین وبلاگ بلاگفا,پر بازدید ترین سایت ایران,بزگترین وبلاگ بلاگفا,بزرگترین سایت ایران

مرجع انشابرای ارسال مطالب درسی خود به ما و ثبت  با نام شما در وبسایت با ایمیل ما در ارتباط باشیدمرجع انشا

amintoujgi@gmail.com

 

,مر,انا,انشا طنز,انشا ادبی,انشا آزاد,انشا با موضوع آزاد

مرجع انشاهرگونه پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق نظرات  پستها اعلام نماییدمرجع انشا

 

برای پیوستن به کانالمون در تلگرام کلیک کنید

 

موفق و موید باشید..!

  • نویسنده :
  • بازدید : 170 مشاهده

با توجه به تمامی درس ها نمونه سوالی از امتحانات مستمر قراردادیم تا نهایت استفاده رو ببرید

نمونه سوالات پیام آسمانی هفتم(اول متوسطه)
درس اول
1- ازکدام آیه شریفه می توان فهمید که خداوند همیشه همراه و مواظب ما است.
الف) أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ   ب) هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ
ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ يَنصُرْ‌كُمْ         د) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
2-کدام آیه نشانه می دهدکه سپاسگزاری از خداوند باعث افزایش نعمت ها می شود.
الف) لَئِن شَكَرْ‌تُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ            ب) هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ
ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ يَنصُرْ‌كُمْ          د) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
3- آیه« لَئِن شَكَرْ‌تُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ »باکدام بیت شعر هماهنگ است.
الف) تاتوانی می گریز از یار بد//یاربد بدتر بُود از مار بدب) مورچگان راچوبوداتفاق// شیرژیان رابدرانندپوست
ج) دوست آن است که گیرد دست دوست//درپریشان حالی ودرماندگید) شکرنعمت نعمتت افزون کند // کفرنعمت ازکفت بیرون کند
4-[هرکجا باشید او باشماست]معنی ویا مفهوم کدام آیه است.
الف) أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ   ب) هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ    ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ يَنصُرْ‌كُمْ              د) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
5- منظور از( معقبات )در آیه روبرو چه کسانی هستند.« لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ‌ اللَّـهِ »
الف)پیامبران            ب)خداوند              ج)انسانها               د)فرشتگان
6-خداوند برای محافظت از انسانها چه کسانی را گمارده است.
الف)پیامبران            ب)خداوند              ج) فرشتگان            د) انسانها
7- باتوجه به آیه « لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ‌ اللَّـهِ »چراخداوند برای انسان ها مراقبانی گمارده است.
الف)گناه نکردن            ب)حفاظت از حوادث                 ج) شکرگزاربودن   د) دوری از کارحرام
8- چرا گاهی اوقات انسان ها خود را از محافظت خداوند وحمایت فرشتگان محروم می کنند.
الف)به دلیل انجام گناه              ب)نادانی               ج)سهل انگاری وبی دقتی           د)همه موارد
9- گفتن«الحمدلله» چه نوع شکرگزاری می باشد.
الف)شکرگزاری عملی                ب)شکرگزاری ساده   ج)شکرزبانی           د)گزینه ب وج
10- کدام شکر حقیقی  وشایسته وموجب رضایت خداوند است.
الف)گفتن الحمدالله   ب) شکرگزاری عملی                 ج)شکرزبانی           د) شکرگزاری ساده
11- «احمدباپدر ومادر خود خوب رفتار می کند»این رفتار او نشان دهنده کدام شکر است.
الف) شکرگزاری ساده                ب) شکرگزاری عملی ج)شکرزبانی           د)گزینه الف وج
12- نتیجه شکر عملی خداوند چیست.
الف)رضایت خداوند  ب)رسیدن به پاداش اُخروی        ج)زیاد شدن نعمت ها              د)همه موارد
13- منظور یامفهوم آیه شریفه ی « هُوَ مَعکُم أینَما کُنتُم » چه می باشد؟
الف- خداوندمارا دوست دارد□                                ب-  خداوندماراازحوادث حفاظت می کند□
ج-  هرچه خواسته باشیم خدا به مامی دهد□              د-  خدادرهمه جاباما است□
14- وقتی کسی به ما کمک می کندبه اومی گوئیم:"متشکرم".این کار ما در واقع چه نوع شکری است.
الف) شکرگزاری ساده                ب) شکرگزاری عملی ج)شکرزبانی           د)گزینه الف وج
15- کدامیک از موارد زیر انجام شکر زبانی نیست.
الف) الحمدالله         ب) خداوند خیرت بدهد            ج)مطالعه در کتابخانه               د)ازشما متشکرم
16- کدامیک از موارد زیر انجام شکر زبانی می باشد.
الف) ازلطف شما ممنونم           ب) یادگیری قرآن      ج)احترام به پدر ومادر               د)ردکردن نابینا از خیابان
17- کدامیک از موارد زیر انجام شکر عملی نمی باشد.
الف)گفتن الحمدالله   ب) یادگیری قرآن      ج)احترام به پدر ومادر               د)ردکردن نابینا از خیابان
18- باتوجه به سخنان امام صادق شکر واقعی چیست.
الف)گفتن الحمدالله   ب)شکرگزاری عملی      ج)دوری از کارهای حرام            د)سپاسگزاری از نعمت ها ی خداوند
19- کدامیک از موارد زیر انجام شکر عملی می باشد.
الف) الحمدالله         ب) خداوند خیرت بدهد   ج)مطالعه در کتابخانه         د)ازشما متشکرم
1-مطالعه کتاب های مفید یک نوع شکرگزاری عملی است.  ص(  )  غ(  ) 2- گفتن«الحمدالله»یک نوع شکرگزاری عملی است.  ص(  )  غ(  ) 3- دعاکردن درحق کسی به خاطرانجام کاری یک نوع تشکر زبانی است. ص(  )  غ(  )
درس دوم
1- باتوجه به آیه « إ یّاکَ نَعبُدُ وإیّاکَ نَستَعین » ماازچه کسی کمک ویاری می خواهیم؟
الف)مومنان                                   ب)خدا                           ج) نیازمندان                            د) فرشتگان
2- یکی ازساده ترین ومهمترین راه های جلب یاری خداوندبزرگ چیست؟
الف)نیکی به پدرومادر                          ب)بخشش به دیگران                          ج)روزه گرفتن                           د) دعاکردن
3- باتوجه به آیات قرآن کدام عامل باعث شدتاخداوندمسلمانان رادرجنگ اُحد باپنج هزارفرشته یاری نمایید؟
الف-دعاکردن    ب-صبروتقوا        ج- درخطرافتادن اسلام        د-امیدوارشدن مسلمانان به کمک خداوند
4-استعانت ازخداوندبه چه معناست؟
الف)کمک کردن                     ب)یاری طلبیدن                                    ج)همکاری کردن                        د)اطاعت کردن
5-بهترین حالتی که دعادرآن قبول می شودکدام است؟
الف)نماز                                                ب)روزه                                       ج)حج                                   د)صبر
6- منظور از "ایّاکَ نستَعین"چیست.
الف)پرستیدن خداوند    ب)یاری کردن خداوند      ج) یاری خواستن از خداوند           د)گزینه الف وج
7- کدام آیه بیانگر این است که اگر دعاکنیم خداوند پاسخ می دهد.
الف) أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ   ب) هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ       ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ يَنصُرْ‌كُمْ           د) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
8- براساس این قسمت از آیه«یاایّهاالّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ يَنصُرْ‌كُمْ »شرط یاری خداوند چیست.
الف)صبروتقوا              ب)دعاکردن                ج)ایمان آوردن             د)یاری کردن خدا
9- براساس سخنان پیامبر(ص)حالت دعاهایمان چگونه است.
الف)درهمین دنیا قبول می شود      ب)برای آخرت ذخیره می شود        ج)بخشش برخی گناهان                د)همه موارد
10- کدام مورد به معنی" یاری کردن "خداوند نمی باشد.
الف)جهاددرراه خدا      ب)دوری از حرام          ج)آمرزش گناهان         د)عمل به دستورات خدا
1- «ایّاک نَعبُد»یعنی:تنها از تو یاری می خواهیم. ص(  )  غ(  ) 2- خداونددرجنگ مسامانان را با پنج هزار فرشته یاری کرد. ص(  )  غ(  ) 3-مهمترین وساده ترین راه جلب یاری خداوند "صبر وتقوا" است. ص(  )  غ(  ) 4- انسان ها برای حل مشکلات خود نیازمند کمک دیگران هستند. ص(  )  غ(  ) 5-همه ی انسان ها مانندهمدیگرناتوان ونیازمندهستند.ص( )غ()
درس سوم
1- باتوجه به آیات قرآن ،فرشتگان به هنگام گرفتن جان انسان های پاک به آنان چه می گویند؟
الف)بهشت گوارایتان باد                     ب)سلام برشما                    ج)ازهیچ چیز نترسید                      د)آرام باشید
2-سرآغاز خوشی های مومنان چیست؟
الف)مرگ                                      ب)ردشدن ازپل صراط                 ج)رفتن به حوض کوثر                        د) دیدارپیامبر
3- چرامرگ برای کافران بد وناخوش است؟
الف)پایان خوشی است                        ب)خوشگذرانی دردنیا                   ج)اماده نکردن توشه                           د)همه ی موارد
4- وضعیت هرانسان در هنگام مرگ با انسان های دیگرچگونه است.
الف)متفاوت است        ب)باهم فرقی ندارد      ج)یکسان است            د)مشخص نیست
1- مرگ پایان خوشی هاوسرآغازسختی های انسان مومن است.ص( ) غ(  )
2- به هنگام مرگ،فرشتگان برانسان پاک سلام می فرستند. ص( ) غ( )
3- فرشتگان به هنگام مرگ کافران؛آنان رابه حال خودشان رها می کنند.ص( ) غ( )
درس چهارم
- نیکی به پدرومادر چه تاثیری برزندگی مادی واخروی مادارد؟
الف)بخشش تمام گناهان                   ب)ملاقات باخدا                         ج)فقیرنشدن                                     د)هم نشینی باپیامبران
2- علت فشارقبرحضرت سعدبن معاذ(رض)چه بود؟
الف)خوش قول نبودن                       ب)خوش اخلاق نبودن          ج)نخواندن نمازاول وقت                      د)نیکی نکردن به مادر
3- دلیل رفتن دو موجود ترسناک از آن جوان در حال مرگ چه بود.
الف)رضایت مادر         ب)توبه از گناهان           ج)دعای پیامبر                           د)گزینه الف وج
4-کدام کار باعث نجات از "مرگ بد"و رهایی از "هفتاد نوع بلا"می شود.
الف)نیکی به پدر ومادر   ب)صدقه دادن                          ج)داشتن اخلاق نیکو                      د)نماز اول وقت
1-بداخلاقی با پدرومادر جزءعذاب های قبراست.ص( )  غ( ) 2- مرگ برای بعضی از انسان ها مانند رفتن به مراسم جایزه است.ص( )  غ( ) 3- حالت انسان هدر هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان نیست. ص( )  غ( ) 4- هرنوع کمک در راه خداوند "صدقه "محسوب می شود. ص( )  غ( ) 5- علت عذاب قبر حضرت سعدبن معاذ "بداخلاقی با خانواده"بود. ص( )  غ( ) 6-حضرت علی از آمدن"مرگ"به سراغ خود هیچ ترسی نداشتند.ص( )  غ( )
درس پنجم
1- کدامیک ازثمرات ونتایج بعثت پیامبر(ص)نیست؟
الف)علم آموزی       ب)برادری      ج)برتری نژادعر ب      د)یکتاپرستی
2- شباهت رفتار مردم غرب ومردم قبل از بعثت پیامبر(ص)درچیست؟
الف)بیسوادی                     ب)پیشرفت علمی              ج)بی خبری دینی                 د)زنده به گورکردن دختران
3- مردم عربستان قبل از بعث پیامبر(ص)چه دینی داشتند؟
الف)زردتشت                    ب)مسیحی                  ج)یهودی                       د)بت پرستی
4- درمسیرگردنه های خطرناک و راه بهشت چه کسانی می توانند از آن بگذرند.
الف)سبُکباران از گناه                    ب)کسانی که دانش دارند                              ج)کسانی که تجربه دارند                               د)گزینه ب وج
5- منظور از آیه مقابل چه کسی یا کسانی می باشد.« أُولَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّـهُ  فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ »
الف)پیامبر(ص)                            ب)فرشتگان                                ج)انسان های نیکوکار                   د)پیامبران
6- چرابعضی از انسان ها درقرن حاضر خود را از راهنمائی های خدواند وپیامبران بی نیاز می دانند. زیرا...
الف) معتقدندخداوند بشر رابدون راهنما رها کرده                              ب)پیشرفت علمی را  برای خوشبختی کافی می دانند.
ج)به علم ودانش کم خود تکیه می کنند                                             د)گزینه ب وج
1-مسیر بهشت دارای مشکلات وگردنه های سختی است. ص( )  غ( ) 2- در میان رفتار مردم زمان جاهلیت با کشورهای غربی امروز شباهت های بسیاری وجود دارد.ص( )  غ( ) 3- وظیفه فداکاری جهت حفظ دین مربوط به زمان های گذشته بوده است.ص( )  غ( ) 4- پس از بعثت حضرت محمدص اوضاع ورفتارمردم عربستان به کلی تغییرکرد.ص( )  غ( )
5-پیشرفت های علمی برای یافتن راه خوشبختی کافی می باشد.ص() غ( )
6-حضرت محمد(ص)دربدترین دوران تاریخ عرب به پیامبری مبعوث گردید.ص( ) غ()
7- همه ما درحال پیمودن مسیرطولانی به طرف بهشت هستیم.ص() غ()
8- درهنگام بعثت حضرت محمد(ص)مردم عربستان مجسمه های سنگی راعبادت می کردند.ص()غ()
درس ششم
1- کدام ایه شریفه نشان می دهد که پیامبر (ص)الگوی خوب ونیکوئی برای ما می باشد.
الف) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَ‌سُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
ب) لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَ‌سُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
ج) کَمَا أَرْ‌سَلْنَا فِيكُمْ رَ‌سُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ
د) وَمَا أَرْ‌سَلْنَاكَ إِلَّا رَ‌حْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
2- کدامیک از پیامبران الهی همه ویژگی های پیامبران دیگر را دارا می باشد.
الف)حضرت عیسی   ب)حضرت آدم         ج)حضرت ابراهیم     د)حضرت محمد
3- کدام گزینه درموردحضرت محمد(ص) درست نیست؟
الف) مهربان است□                   ب) 950سال مردم رادعوت داد□
ج) ازنوع خود انسان است□          د)به هدایت حریص است□
4- {پیامبر (ص) را آزار می داد مسخره اش می کردولی وقتی مریض شد پیامبر به عیادتش رفتند.}این عبارت بیانگر کدام ویژگی اخلاقی پیامبر است.
الف)بزرگواری ومحبت                               ب)عزت نفس                          ج)تواضع وفروتنی                     د)ساده زیستی
5- حضرت محمد(ص)هیچگاه حاضرنبود کار شخصی اش را از دیگران بخواهد)این جمله نشان دهنده کدام ویژگی ایشان می باشد.
الف)بزرگواری ومحبت                               ب)عزت نفس                          ج)تواضع وفروتنی                     د)ساده زیستی
6- پیامبر بااینکه رهبر ورئیس جامعه بودولی وقتی وارد مجلسی می شد هرجایی که خالی بود می نشت وهرگز برای خود غذای مشخصی تعیین نمی کرد.این ویژگی نشانگر کدام ویژگی اخلاقی ایشان است.
الف)بزرگواری ومحبت                               ب)عزت نفس                          ج)تواضع وفروتنی                     د)ساده زیستی
7-کدام آیه نشان دهنده اینست که پیامبر(ص)دارای اخلاق بسیار نیکو وپسندیده است.
الف) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَ‌سُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
ب) لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَ‌سُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
ج) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
د) وَمَا أَرْ‌سَلْنَاكَ إِلَّا رَ‌حْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
8-کدام آیه شریفه نشانگر اینست که پیامبر(ص)بسیار بزرگوار وپرمحبت هستند.
الف) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَ‌سُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِ‌يصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَ‌ءُوفٌ رَّ‌حِيمٌ
ب) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ
ج) كَمَا أَرْ‌سَلْنَا فِيكُمْ رَ‌سُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
د) لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَ‌سُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْ‌جُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ‌ وَذَكَرَ‌ اللَّـهَ كَثِيرً‌ا
9- باتوجه به آیه« وَمَا أَرْ‌سَلْنَاكَ إِلَّا رَ‌حْمَةً لِّلْعَالَمِينَ »به چه دلیلی خداوند حضرت محمد(ص) را فرستاده است.
الف)امید داشتن به شفاعت ایشان                                ب)رحمتی هستند برای همه ی انسان های جهان
ج)امید داشتن به روز آخرت                                        ج) خدارابسیار یادکنیم
10- آیه « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ»نشانگر کدام ویژگی پیامبر(ص)است.
الف)رحمتی برای تمام جهانیان                     ب)اخلاق بسیار نیکو
ج)بسیار مهربان وپر محبت بودن                                د)دوست داشتن مومنان
11-به احساس با ارزش بودن وکوچک نکردن خود در مقابل دیگران چه می گویند؟
الف)بزرگواری ومحبت                               ب)عزت نفس                          ج)تواضع وفروتنی                     د)ساده زیستی
12- منظور از "عزت نفس" چیست؟
الف)احساس با ارزش بودن   ب)محبت داشتن بادیگران   ج)بادیگران مهربان بودن        د)خودرااز دیگران برتر دانستن
13- منظور از[اُسوه حسنه] چیست؟
الف)کارنیک انجام دادن                             ب)الگونیکوبودن      ج)احساس نیکو بودن                د)داشتن اخلاق خوب
14- کدام عبارت به ویژگی "بزرگواری ومحبت"رسول الله (ص) اشاره دارد.
الف) هیچگاه حاضرنبود کار شخصی اش را از دیگران بخواهد
ب) ایشان را آزار می داد مسخره اش می کردولی وقتی مریض شد پیامبر به عیادتش رفتند
ج) بااینکه رهبر ورئیس جامعه بودولی وقتی وارد مجلسی می شد هرجایی که خالی بود می نشت
د)برای خودش غذای مخصوصی مشخص نمی کرد
15- کدام عبارت به ویژگی "عزت نفس"رسول الله (ص) اشاره دارد.
الف) هیچگاه حاضرنبود کار شخصی اش را از دیگران بخواهدوخودش آنها راانجام می داد
ب) ایشان را آزار می داد مسخره اش می کردولی وقتی مریض شد پیامبر به عیادتش رفتند
ج) بااینکه رهبر ورئیس جامعه بودولی وقتی وارد مجلسی می شد هرجایی که خالی بود می نشت
د)برای خودش غذای مخصوصی مشخص نمی کرد
16- چگونه می توانیم از خداوند به خاطر فرستادن پیامبران سپاسگزاری کنیم.
الف)دعاکردن برای پیامبران             ب)پیروی ازراهنمایی پیامبران              ج)شناساندن پیامبران به مردم      د)دانستن نام وزندگی پیامبران
1- پیامبرص الگوی نیکوئی برای زندگی همه مردم جهان حتی کافران هستند.ص( ) غ( ) 2- هرگاه لباس وکفش پیامبر پاره می شد،خودشان آن را می دوختند. ص( ) غ( ) 3-احساس باارزش بودن یعنی داشتن ویژگی تواضع وساده زیستی. ص( ) غ( )
درس هفتم
1- حضرت علی در شب محاصره خانه حضرت محمد(ص)چگونه پیامبر رایاری کردند.
الف)جنگیدن با مشرکان             ب)دربسترپیامبر خوابیدن               ج)بامشرکان مذاکره کردند          د)پیامبر رافورا از خانه خارج کردند
2- شب محاصره خانه حضرت محمد چه کسی مسئولیت خوابیدن در بستر ایشان را پذیرفت.
الف)حضرت حسین                   ب)حضرت ابوبکر                     ج)حضرت علی                         د)هیچکس
3-هدف مشرکان از محاصره خانه حضرت محمد(ص)چه بود.
الف)کشتن حضرت علی                              ب)کشتن حضرت محمد                             ج)کشتن حضرت محمد وعلی      د)هیچکدام
4- شب هجرت پیامبر ص به چه شبس معروف است.
الف)لیلةالقدر                          ب)لیلة الجائزه                         ج)لیلة المبیت                           د)شب معراج
5- کدامیک ؛کامل ترین نمونه های فداکاری حضرت علی در راه خداست.
الف)خوابیدن در بستر پیامبر                       ب)نماز خواندن ایشان در محل بیت المال
ج)تقسیم دقیق بیت المال                                       ج)ازدواج با حضرت فاطمه
6- کدامیک جزء فداکاریهای حضرت علی نمی باشد.
الف) برای رزمندگان نان می فرستاد ودر پشت صحنه جبهه به مداوا وآبرسانی مجروحان مشغول می شد
ب)درجنگ احد در کنار پیامبر می جنگید
ج)پهلوان معروف عرب را در جنگ خندق به هلاکت رساند
د)خواندن آیات سوره توبه در جمع مشرکان مکه
1- حضرت علی ،پیامبر ص را از نقشه مشرکان باخبر ساخت. ص( ) غ( ) 2- حضرت علی ماموریت خوابیدن در بستر پیامبرص را به خاطر ترس از جان خود نپذیرفتند. ص( ) غ( ) 3- حضرت علی بعد از تقسیم مساوی بیت المال در همان به محل نماز می ایستادند. ص( ) غ( )
درس هشتم
1- باتوجه به سخن پیامبر:سرور زنان بهشتی چه کسی می باشد.
الف)حضرت خدیجه  ب)حضرت فاطمه                     ج)حضرت رقیه                             د)حضرت زینب
2- این سخن حضرت فاطمه  که می فرمایند:"خوشحالم از اینکه رسول خدا مرا از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز ساخت"گویای کدام ویژگی ایشان است.
الف)حیا وعفت                        ب)حضور دراجتماع                  ج)ساده زیستی                        د)علاقه شدید به پیامبر
3- پیامبر (ص)درباره چه کسی می فرمایند:"خداوند اورا دوست دارد ودوستداران او را نیز دوست دارد".
الف)حضرت خدیجه                  ب)حضرت فاطمه                     ج)حضرت حسین      د)حضرت حسن
4-  (ایشان به هنگام جنگ برای رزمندگان نان می فرستاد وبه هنگام نیازدر پشت صحنه جبهه به مداوا وآبرسانی مجروحان مشغول می شد)این جملات کدام ویزگی حضرت فاطمه را توصیف می کند.
الف)حیا وعفت                        ب)حضور دراجتماع                  ج)ساده زیستی                        د)علاقه شدید به پیامبر
5-کدام عبارت به" ساده زیستی "حضرت فاطمه اشاره دارد.
الف) خوشحالم از اینکه رسول خدا مرا از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز ساخت
ب) هنگام نیازدر پشت صحنه جبهه به مداوا وآبرسانی مجروحان مشغول می شد
ج) احکام دین را به زنان می آموخت وبه پرسش های آنان پاسخ می گفت
د)هرگاه غذای نیکوئی تهیه می کرد رسول خدا را نیز دعوت می کرد
6-کدام عبارت به ویژگی" حیا وعفت "حضرت فاطمه اشاره دارد.
الف)خوشحالم از اینکه رسول خدا مرا از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز ساخت
ب) هنگام نیازدر پشت صحنه جبهه به مداوا وآبرسانی مجروحان مشغول می شد
ج) احکام دین را به زنان می آموخت وبه پرسش های آنان پاسخ می گفت
د)هرگاه غذای نیکوئی تهیه می کرد رسول خدا را نیز دعوت می کرد
7- علت خوشحالی حضرت فاطمه از " تقسیم کارها ی خانه "توسط حضرت محمد(ص)چه بود.
الف)راحت شدن از کارها                          ب)روبرو نشدن با مردان نامحرم
ج)حضور بیشتر دراجتماع                           د)انجام ندادن کارهای سنگین
8- باتوجه به سخن پیامبر(ص)نتیجه دوستی باحضرت فاطمه چیست.
الف)ایجاد علاقه به پیامبر(ص)                     ب)باحیا وعفت شدن                ج)خشنودی خدا                       د)ساده زیست شدن
9- دادن گردنبند گران بها توسط حضرت فاطمه به شخص فقیر نشان دهنده کدام ویژگی ایشان می باشد.
الف)حیا وعفت                        ب)حضور دراجتماع                  ج)ساده زیستی                        د)ایثار وبخشندگی
1-        حضرت فاطمه نسبت به پدرش همچون یک مادر مهربان بودند. ص( ) غ( ) 2-حضرت فاطمه از تقسیم کارها توسط حضرت محمدص خشنود شدند. ص( ) غ( )

 

دانلود نمونه سوال امتحانی هفتم - کانون فرهنگی آموزش قلم چی

www.kanoon.ir/Public/ExamQuestions?group=33
دانلود نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی,پیام های آسمانی,ریاضی ,عربی,علوم,فارسی,مطالعات اجتماعی,زبان انگلیسی,آموزش قرآن از هفتم.

نمونه سوال امتحانی از درس پیام های آسمانی برای هفتم

www.kanoon.ir › نمونه سوال امتحانیهفتمپیام های آسمانی
نمونه سوال امتحانی پیام های آسمانی هفتم مدرسه نوین یزد - خرداد96. تعداد دانلود : ... امتحان پیام های آسمانی نیم سال اول 94 - متوسطه سرای دانش واحد مرزداران. تعداد دانلود : ...

دانلود نمونه سوال پایه هفتم اول متوسطه

download-sample-questions.blogsky.com/.../دانلود-نمونه-سوال-پایه...
Sep 30, 2015 - مدرسه نیوز - نمونه سوالات دروس پایه هفتم (اول متوسطه اول). madresehnews.com/?a=content.id&id=6403 ... آرشیو سوالات اول متوسطه دوره اول (هفتم) ... معرفی واطلاع رسانی ازسئوالات ومطالب عربی پیام آسمانی وقرآن. nemonasoal.blog.ir/.

نمونه سوالات پیام های آسمانی دوره اول متوسطه - تیزلند

tizland.ir/...نمونه-سوال/نمونه-سوالات-پیام-های-آسمانی-دوره-اول-متوس...
سوالات ترم اول درس پیام های آسمان پایه نهم -دبیرستان انقلاب اسلامی منطقه 17 - دی ماه 94 ... نمونه سوال پیام های آسمانی پایه هفتم ( دوره اول متوسطه )- اداره آموزش و پرورش ...
نمونه سوالات دوره اول متوسطه (راهنمایی) - نمونه سوالات آزمونهای دروس عربی ,قرآن،پیامها وپاورپونت عربی پایه هفتم متوسطه.

پایه اول (هفتم) دوره اول متوسطه - سوالات درس دوّم (استعانت از خداوند) پیام ...

hamidabravesh1.blogfa.com/.../سوالات-درس-دوّم-(استعانت-از-خداو...
سوالات درس دوّم (استعانت از خداوند) پیام های آسمان. 1- ما در هر شبانه‌روز چند بار سوره حمد را می‌خوانیم و در آن چه می‌گوییم؟ ما در هر شبانه‌روز دست کم ده مرتبه سوره حمد را ...

سکوی هفتم - نمونه سوالات نوبت اول پیام های آسمانی پایه هفتم

sakooyehaftom.blogfa.com/.../نمونه-سوالات-نوبت-اول-پیام-های-آسما...
سکوی هفتم - نمونه سوالات نوبت اول پیام های آسمانی پایه هفتم - وبلا گی مناسب برای ... آزمون پیام های آسمانی پايه اول تاريخ : نوبت اول. نام و نام خانوادگي : دوره اول متوسطه ...
مجموعه سوالات امتحاني کتاب پيام هاي آسمان پايه اول متوسطه (هفتم). درس اول, درس دوم, درس سوم, درس چهارم, درس پنجم. درس ششم, درس هفتم, درس هشتم, درس نهم, درس دهم ...
May 3, 2014 - نمونه سوالات دروس قرآن ، دینی و عربی پایه هفتم تهیه شده توسط گروه های آموزشی اداره کل ... آزمون خرداد قرآن هفتم متوسطه اول گروه طراحان فرآن فارس 2.
خلاصه درس فصل موردنظر از درس علوم را از فایل ضمیمه زیر دانلود نمایید: فایل های ضمیمه : 1. ... نمونه سوال امتحان عربی ترم اول پایه هفتم (1).pdf. 2. نمونه سوال امتحان ...
May 11, 2017 - دانلود رایگان نمونه سوالات پیام های آسمان ترم دوم پایه هفتم خرداد ماه 92 با ... و نمونه سوالات تستی، تشریحی و پیشرفت تحصیلی دینی دوره اول متوسطه.
May 27, 2017 - نمونه سوالات نوبت دوم پیام های آسمانی هفتم خرداد ۹۶ سرای دانش (رسالت) ... متوسطه دوره اول. دوره تحصیلی. مشخصات علمی. هفتم. پایه تحصیلی. ترم دوم.
بنام خداوند بخشنه مهربان. نمونه سئوالات تشریحی –کامل کردنی پیام آسمانی هفتم(اول متوسطه)دروس1تا8. درس اول. 1- آیات شریفه داده شده راترجمه کنید. الف) هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا ...
وبلاگ گروه دینی ،عربی،قرآن دوره اول متوسطه مهاباد ... سؤالات درس پیام های آسمان دوم راهنمایی همراه با جواب. درس اوّل. 2- با توجه به سخن .... 8- بهترین حالت دعا (نمونه دعا) چه هنگامی اتفاق می افتد؟ .... درس هشتم : 1- علت آزار و فشار قبر سعد ابن معاذ چه بود؟
سوالات دروس مختلف پايه هفتم دوره اول متوسطه,دانلود نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم| دوره اول متوسطه,دانلود ... سؤالات درس به درس ( ارزشیابی موردی) پیام‌های آسمان هفتم
دبیرستان پیام هدایت دوره اول. ... پايه هشتم · پايه نهم · انتقادات و پيشنهادات · بهداشت و سلامت · نمونه سؤالات. پيش ثبت نام ... پيام هدايت در يك نگاه ... رايانه پايه هفتم.

دانلود نمونه سوالات درس پیام های آسمان دوره اول متوسطه (هشتم) – کافی نت ...

cnapp.ir/2017/04/21/دانلود-نمونه-سوالات-درس-پیام-های-آسمان-2/
Apr 21, 2017 - دانلود نمونه سوالات درس پیام های آسمان دوره اول متوسطه (هشتم). (این پست بروز خواهد شد). ***نیمسال اول***. دانلود نمونه سوالات درس پیام های آسمان شماره ۱.
نمونه سوالات درس ریاضی نوبت دوم(95-94) اين مطلب تاکنون 333 بار مطالعه شده است. نمونه سوال. نمونه سوالات درس پیام های آسمانی نوبت دوم (95-94) اين مطلب تاکنون 380 ...
۱۶۷ مطلب توسط «مبین دشتی» ثبت شده است - پایه هفتم - هشتم - نهم- اول -دوم -سوم متوسطه اول وبلاگ مبین دشتی.
آموزش متوسطه (اول) - بانک سوالات ( پیام های آسمانی) متوسطه - قـرآن -پیام آسمان- عـربی - آموزش متوسطه (اول) ... فایل صوتی کتاب پیام آسمانی هفتم. برای مشاهده فایل ها کلیک کنید ... نمونه طرح درس و نمونه سوال پیام های آسمانی سوم راهنمایی. تهیه کننده : خانم ... پايگاه کيفيت بخشي ديني و قرآن دوره راهنمايي کشور مستقر در استان گيلان.

چهار شنبه / 22 مهر : بررسی درس پیام های آسمان (اول متوسطه) | گزینه دو

article.gozine2.ir/.../چهار-شنبه-22-مهر-بررسی-درس-پیام-های-آسمان-ا...
Oct 14, 2015 - پایه هفتم دوره اول متوسطه · پایه هشتم دوره اول متوسطه · پایه نهم دوره اول متوسطه · دوره اول متوسطه · مشاوره ای · پایه دهم ریاضی · پایه دهم تجربی · پایه دهم ...

عربی دوره اول متوسطه

arabidorehaval.mihanblog.com/
نمونه سوال پیام آسمانی و عربی و قرآن هفتم و هشتم. نویسنده: مهدی ... دانلود نمونه سوال قرآن نوبت دوم هفتم و هشتم و نهم. دانلود ... به وبلاگ عربی دوره اول متوسطه خوش امدید
قرآن وپیام های آسمانی متوسطه اول - مجموعه نمونه سئوالات تخصصی و مطالب آموزشی - قرآن وپیام های ... سئوالات تشریحی وکامل کردنی پیام هفتم نوبت دوم+دانلودفایلword ...
پيام های آسمان دورۀ اوّل متوسطه )هفتم( 105 نام كتاب: ... با همکاری کارشناسان گروه تعليم و تربيت دینی دفتر تأليف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری مؤلف:.

گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی آذربایجانشرقی > گروههای دوره اول ...

teaedu.ir/portal2/گروههای-دوره-اول-متوسطه/گروه-دینی-و-قرآن
گروههای دوره دوم متوسطه · گروه ریاضی .... به سایت گروه درسی قرآن ومعارف اسلامی استان آذربایجان شرقی خوش آمدید. مشخصات اعضا ... تدریس نموداری پیام های آسمانی هفتم. تدریس نموداری پیام ... طرح درس سالانه پیام های آسمان هفتم. پیام های آسمان ... نکاتی در مورد ارزشیابی خلاق. نمونه سوال. ترم اول. قرآن هشتم · قرآن هفتم · قرآن نهم. مراحل درس ...
درس اول. 1- ازکدام آیه شریفه می توان فهمید که خداوند همیشه همراه و مواظب ما است. الف) أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ب) هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ. ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ يَنصُرْ‌كُمْ د) إِيَّاكَ نَعْبُدُ ...
دوره ی اول متوسطه{هفتم} - دانلود نمونه سوال هدیه های آسمانی{دینی} - - دوره ی اول متوسطه{هفتم}

نمونه سوالات پایه هفتم - برهان پردازش

borhanpardazesh.com/download/azmoon/level1-09
مجموعه ای از نمونه سوالات پایه هفتم شامل علوم و ریاضی و ادبیات و هدیه های آسمانی ، عربی را در ... دانلود آزمون و نمونه سوال پایه هفتم ... نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هفتم.
نمونه سوال پیام های آسمان هفتم نوبت اول آقای عزت اله تائب · نمونه سوال .... ارتباط طولی کتب قرآن ششم ابتدایی و آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه · ارتباط طولی ...

متوسطه اول

avval-motevasete.blogfa.com/
متوسطه اول - همه چیز برای هفتم، هشتم، نهم و دهمی ها. ... برچسب‌ها: متوسطه اول, هفتم, هشتم, نهم, اول متوسطه .... نمونه سوالات فصل اول علوم مخلوط و جداسازي مواد کلاس هشتم.
پاسخ سوالات کتاب ،متن وتستی پیام های آسمان پایه هفتم، هشتم ،نهم 96 -95. تصاوير زيباسازی|www. ... ارایه نمونه سوالات دروس پيام هاي آسمان و عربی و قرآن متوسطه اول.
بانک سوالات دینی و عربی و قرآن - پیام آسمانی هفتم نوبت دوم خرداد ماه - sadra - بانک سوالات ... بسمه تعالی آزمون درس پیام آسمانی نوبت دوم پایه هفتم دوره اول متوسطه تاریخ . ..... یکی از زیبا ترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر است.
آموزش 3 - پيام هاي آسماني هفتم متوسطه - سوالات درس دینی عربی وقرآن راهنمایی - آموزش 3. ... امتحان درس پیام های آسمانی پایه اول راهنمایی نوبت اول دی ماه1390. تاريخ : جمعه ...

معلم یار آمو زش

rahmani47.blogfa.com/
معلم یار آمو زش - کمک آموزشی دروس دینی ، عربی و قرآن - معلم یار آمو زش. ... برنامه امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه ویژه دانش‌آموزان مدارس روزانه ، مراکز آموزش از راه دور ، داوطلبان آزاد و طرح جامع ..... نمونه سوالات عربی هفتم ،هشتم ، نهم (میان ترم نوبت اول ).
سؤالات و كليد سؤالات امتحان ترم اول خردادماه / سال 1396 دو ساعت بعد از پايان ... سؤال و کلید سؤال قرآن پایه هفتم و هشتم ... سؤال و كليد سؤال علوم تجربی پايه هفتم ...
... فوری برآورده نمی شوند؟ سؤالات متن 1- چه چیزهایی از گنجینه های رحمت خدا در هنگام دعا باید…,سؤالات درس سیزدهم « کلید گنج ها » سال هشتم متوسطه اول. ... + نمونه سؤالات قرآن کریم و پیام های آسمان دوره اول متوسطه - خود آزمون قرآن هفتم .... 4- چند نمونه از دعاهایی که ارتباط انسان را درهمه حال باخداوند برقرار می کند را بگویید. 5- آیه «وَقالَ ربکمُ ...

اول متوسطه(هفتم،هشتم،نهم) - نمونه سوال

schemamali.blogfa.com/tag/نمونه-سوال
اول متوسطه(هفتم،هشتم،نهم) - نمونه سوال - دبیرستان نمونه دولتی امام علي (علیه السلام) - اول متوسطه(هفتم،هشتم،نهم) ... برچسب‌ها: نمونه سوال, ازمون, پیام های اسمانی.
Jan 4, 2016 - ... با ما · تماس با مدیریت · خانه / سایر مطالب / سوالات درس پیام آسمان پایه هشتم ... توجه : دانش آموز عزیز این سولات از متن درس اول تا هفتم برای امتحانات ترم اول آماده شده است . ... درس آزمون ریاضی ویژه پایه هفتم دبیرستان دوره اول. بهمن ۲۵, ۱۳۹۵ ... حفاظت شده: نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی پایه سوم راهنمایی. خرداد ۱۸, ۱۳۹۲ ...

بانک سوال - دبیرستان علامه مشهد

www.hsallameh.com/بانک-سوال.html
بانک نمونه سوال پایه های هفتم، هشتم ، نهم ، اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم ... هندسه، عربی، ادبیات، نگارش، تاریخ، حسابان، دینی، فیزیک، شیمی ، زبان، جبر و آمار در ...

پیامهای آسمان هشتم دوره اول متوسطه - نشر اسفندیار - سوالات امتحانی ...

esfandiyarbook.ir › هشتمدوره اول متوسطهمحصولات

پیامهای آسمان هشتم دوره اول متوسطه - نشر اسفندیار ویژگی های کتاب: شامل آزمون های هماهنگ استانی نوبت دوم شامل نمونه سوالات امتحانی ۶ درس اصلی مطابق بارم بندی.

بنر های صفحه وب