جدول صرف 14 صیغه فعل ماضی و مضارع عربی پایه هشتم(سیاه و سفید