آیا از صفحه وب راضی هستید؟
(25.29%) 217
بله
(10.72%) 92
قابل تحمل است
(63.98%) 549
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 858