آیا از صفحه وب راضی هستید؟
(26.38%) 181
بله
(10.49%) 72
قابل تحمل است
(63.11%) 433
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 686