آیا از صفحه وب راضی هستید؟
(25.62%) 206
بله
(10.44%) 84
قابل تحمل است
(63.93%) 514
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 804