آیا از صفحه وب راضی هستید؟
(25.24%) 232
بله
(11.31%) 104
قابل تحمل است
(63.43%) 583
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 919